team, friendship, group-4529717.jpg

Da li su svi ljudi OK?

Sigurno se pitaš ponekada: “Da li su zaista svi ljudi ok?”. Odgovor je jesu! 🙂

Praksa Transakcione analize počiva na tri glavna filozofska principa:

  • Svi ljudi su OK
  • Svako je sposoban da misli
  • Ljudi odlučuju o sopstvenoj sudbini, a te odluke se mogu promeniti

Da bi razumeli to da su svi ljudi OK, moramo osvestiti razliku između bića i ponašanja. Svaki čovek je važan i njegovo biće je vredno, dužno poštovanja i dostojanstva. Njegovo ponašanje pak može biti rđavo, može povrediti nekog ili možemo da ga ne prihvatamo.

Ja sam čovek. Ti si čovek. Bez tebe ja nisam čovek, jer je samo preko tebe moguć jezik i samo preko jezika moguće je razmišljanje, a samo preko razmišljanja moguća je čovečnost. Ti si mene učinio važnim. Zbog toga, ja sam važan, i ti si važan.

Tomas A. Haris

Ako izuzmemo ljude sa ozbiljnim oštećenjima mozga, svi su sposobni da misle. Sposobni su da samostalno donose odluke, da biraju, da budu odgovorni za svoje ponašanje. Niko ne može drugu osobu da natera da se oseća, misli ili da se ponaša na određeni način osim u slučaju fizičke prisile.

Savetovanje

U savetodavnom procesu klijent i savetnik su u ravnopravnoj poziciji. Obe strane preuzimaju odgovornost u klijentovoj promeni. Savetnik sa svojim kompetencijama treba da osvesti stare obrasce kod klijenta, uvede nove obrasce koji vode ka promeni, a na klijentu je da kaže šta je spreman da uradi da bi je ostvario i da li će nove obrasce uključiti u svoj život. Kako bi se održao ravnopravni odnos i zajednička odgovornost u procesu promene, pri dolasku klijenta sklapa se ugovor. Klijent iskazuje koje je njegovo neželjeno stanje (aktuelna situacija) i koje je njegovo željeno stanje (cilj promene). Stoga je otvorena komunikacija najvažnija u terapijskom odnosu.

Neophodno je napomenuti da su osnovni principi svakog psihoterapijskog rada poverljivost, poštovanje etičkog kodeksa, poštovanje profesionalnog odnosa i dobrobit klijenta. Savetnik je dužan da upozna klijenta sa najvažnijim principima, jer je poštovanje istih veoma važno za njihov terapeutski odnos.

Istina je, ljudi se mogu menjati i ta promena može biti autentična i trajna.

Ukoliko želiš da zakažeš seasnu to možeš učiniti OVDE!

Call Now ButtonViber, WhatsApp, SMS