Dobro došli!

Psihoterapeut u Beogradu cena

Biografija

Završila Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, zvanje diplomirani socijalni radnik,  master pravnik, praktičar Transakcione analize sa završenom Propedevtikom, psihosocijalni savetnik pod supervizijom.

Psihijatrijski socijalni radnik sa višegodišnjom iskustvom u radu sa zavisnicima u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti.

Takođe radila sa tražiocima azila, kao i sa licima krivično osuđenima u Kazneno-popravnim ustanovama.

Visoko razvijene veštine iz oblasti psihoterapijskog rada, coachinga, savetovanja, bolesti zavisnosti i maloletničke delinkvencije. Tečno govori engleski i nemački jezik (studirala u Nemačkoj).

Jedan je od osnivača Centra za integraciju i savetovanje.

Centar je otvoren u februaru 2020. godine. 

Najvažniji projekat Centra bio je otvaranje Savetovališta CIS.

Šta ja radim?

Savetovanje

Psihosocijalni savetnik u psihoterapijskom modalitetu Transakciona analiza. Svakodnevno radim sa klijentima u Savetovalištu CIS. Prostorije Savetovališta se nalaze na Novom Beogradu.

Edukacije

Držim edukacije za decu i odrasle iz oblasti: emocionalne pismenosti, rasta i razvoja ličnosti, osnaživanje unutrašnjih kapaciteta, jasnog postavljanja granica, kako da budete prisutni ovde i sada…

Radionice

U prostorijama Savetovališta CIS organizujemo interaktivne radionice: igranje psiholoških igara, kako umiriti brige,  uticaj društvenih mreža, oslobađanje od iracionalnih uverenja….

 

Nikada nije prekasno ili prerano za psihoterapiju… 

Dozvolite sebi promene.

Call Now ButtonViber, WhatsApp, SMS